Thuế doanh nghiệp

Trở về trang chủ
Chia sẻ Dân sự Thuế doanh nghiệp

Việc tạm hoãn xuất cảnh do nợ thuế chỉ áp dụng với một số đối tượng

14DNTH: Không phải tất cả cá nhân nợ thuế đều bị tạm hoãn xuất cảnh, mà việc này chỉ áp dụng với một số ít đối tượng.   Phó Tổng