Đến cả quán ăn cũng quảng cáo cá độ, tiềm ẩn hệ lụy giữa mùa Euro

Đến cả quán ăn cũng quảng cáo cá độ, tiềm ẩn hệ lụy giữa mùa Euro

43

Quảng cáo cá độ không chỉ xuất hiện trên không gian mạng mà còn ngang nhiên xuất hiện trên biển quảng cáo của các quán ăn.

Công Khởi – Kim Nhi – Báo Thanh Niên

Viết bình luận

<