ĐIỀU KIỆN ĐƯỢC NHẬP QUỐC TỊCH VIỆT NAM

ĐIỀU KIỆN ĐƯỢC NHẬP QUỐC TỊCH VIỆT NAM

52

Câu hỏi: Chị Hana là công dân nước Mỹ hỏi:

Kính chào Luật sư! Tôi đã sinh sống tại Việt Nam 05 năm, tôi có được nhập quốc tịch Việt Nam không? Điều kiện được nhập quốc tịch Việt Nam là gì?

Trả lời:

Chào bạn, với thắc mắc của bạn, Luật Công Bình xin đưa ra một số ý kiến tư vấn sau:

Thứ nhất, các đối tượng được nhập quốc tịch Việt Nam

Căn cứ theo khoản 1 Điều 19 Luật Quốc tịch Việt Nam 2008 (sửa đổi, bổ sung 2014): “1. Công dân nước ngoài và người không quốc tịch đang thường trú ở Việt Nam có đơn xin nhập quốc tịch Việt Nam thì có thể được nhập quốc tịch Việt Nam…”

Và khoản 2 Điều 7 Nghị định 16/2020/NĐ-CP ngày 03/02/2020 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật quốc tịch Việt Nam:

“2. Người xin nhập quốc tịch Việt Nam theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 19 Luật Quốc tịch Việt Nam phải là người đang thường trú tại Việt Nam và đã được Cơ quan công an có thẩm quyền của Việt Nam cấp Thẻ thường trú.

Đối chiếu các quy định trên, các đối tượng được nhập quốc tịch Việt Nam bao gồm: Công dân nước ngoài và người không quốc tịch đang thường trú tại Việt Nam và đã được Cơ quan công an có thẩm quyền của Việt Nam cấp Thẻ thường trú.

Như vậy, bạn là công dân Mỹ đang thường trú 05 năm tại Việt Nam, nếu bạn đã được Cơ quan công an có thẩm quyền của Việt Nam cấp Thẻ thường trú thì có thể được nhập quốc tịch Việt Nam.

Thứ hai, điều kiện được nhập quốc tịch Việt Nam

Căn cứ theo Điều 19 Luật Quốc tịch Việt Nam 2008 (sửa đổi, bổ sung 2014) và Điều 7, Điều 8 Nghị định 16/2020/NĐ-CP, điều kiện được nhập quốc tịch Việt Nam:

* Điều kiện đối với công dân nước ngoài và người không quốc tịch đang thường trú tại Việt Nam và đã được Cơ quan công an có thẩm quyền của Việt Nam cấp Thẻ thường trú:

– Có đơn xin nhập quốc tịch Việt Nam;

– Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ theo quy định của pháp luật Việt Nam;

– Tuân thủ Hiến pháp và pháp luật Việt Nam; tôn trọng truyền thống, phong tục, tập quán của dân tộc Việt Nam;

– Biết tiếng Việt đủ để hòa nhập vào cộng đồng Việt Nam: khả năng nghe, nói, đọc, viết bằng tiếng Việt phù hợp với môi trường sống và làm việc của người xin nhập quốc tịch Việt Nam.

– Đã thường trú ở Việt Nam từ 5 năm trở lên tính đến thời điểm xin nhập quốc tịch Việt Nam: Thời gian thường trú tại Việt Nam được tính từ ngày người đó được cấp Thẻ thường trú.

– Có khả năng bảo đảm cuộc sống tại Việt Nam: được chứng minh bằng tài sản, nguồn thu nhập hợp pháp của người đó hoặc sự bảo lãnh của tổ chức, cá nhân tại Việt Nam.

* Điều kiện đối với các đối tượng đặc biệt:

– Các đối tượng đặc biệt: Công dân nước ngoài và người không quốc tịch đang thường trú tại Việt Nam và đã được Cơ quan công an có thẩm quyền của Việt Nam cấp Thẻ thường trú thuộc một trong những trường hợp sau đây:

+ Là vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ hoặc con đẻ của công dân Việt Nam;

+ Có công lao đặc biệt đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam: là người được tặng thưởng Huân chương, Huy chương, danh hiệu cao quý khác của Nhà nước Việt Nam dân chủ cộng hòa, Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam, Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam hoặc được cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam xác nhận về công lao đặc biệt đó trên cơ sở hồ sơ, ý kiến của cơ quan, tổ chức có liên quan và quy định của pháp luật chuyên ngành.

+ Có lợi cho Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam: là người có tài năng thực sự vượt trội trong lĩnh vực khoa học, kinh tế, văn hóa, xã hội, nghệ thuật, thể thao, y tế, giáo dục, đã dành được giải thưởng quốc tế, huân chương, huy chương hoặc được cơ quan, tổ chức nơi người đó làm việc chứng nhận và cơ quan quản lý nhà nước cấp bộ xác nhận về tài năng và có cơ sở cho thấy việc người được nhập quốc tịch Việt Nam sẽ đóng góp tích cực, lâu dài cho sự phát triển lĩnh vực nói trên của Việt Nam sau khi được nhập quốc tịch Việt Nam.

– Điều kiện đối với các đối tượng đặc biệt:

+ Có đơn xin nhập quốc tịch Việt Nam;

+ Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ theo quy định của pháp luật Việt Nam;

+ Tuân thủ Hiến pháp và pháp luật Việt Nam; tôn trọng truyền thống, phong tục, tập quán của dân tộc Việt Nam.

Lưu ý:

– Người nhập quốc tịch Việt Nam thì phải thôi quốc tịch nước ngoài, trừ những đối tượng đặc biệt, trong trường hợp đặc biệt, nếu được Chủ tịch nước cho phép.

– Người xin nhập quốc tịch Việt Nam phải có tên gọi Việt Nam. Tên gọi này do người xin nhập quốc tịch Việt Nam lựa chọn và được ghi rõ trong Quyết định cho nhập quốc tịch Việt Nam.

– Người xin nhập quốc tịch Việt Nam không được nhập quốc tịch Việt Nam, nếu việc đó làm phương hại đến lợi ích quốc gia của Việt Nam.

Trên đây là nội dung tư vấn của Luật Công Bình về đối tượng được nhập quốc tịch Việt Nam, điều kiện được nhập quốc tịch Việt Nam. Trường hợp bạn còn thắc mắc cần giải đáp hoặc có nhu cầu dịch vụ pháp lý, vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi để được tư vấn.

Trân trọng!

Công ty Luật TNHH MTV Công Bình

Số 21/2 Đường 14A, P.Tân Thuận Tây, Quận 7, TP.HCM

Liên hệ qua điện thoại: 096 567 3939 – 0913 663344

Liên hệ qua Email: luatcongbinh@luatcongbinh.vn

Viết bình luận

<