Khởi kiện tranh chấp đất đai, có bắt buộc hòa giải trước tại UBND xã?

Khởi kiện tranh chấp đất đai, có bắt buộc hòa giải trước tại UBND xã?

53

Chỉ trong trường hợp tranh chấp xem ai là người có quyền sử dụng đất mới bắt buộc đã qua bước hòa giải tại xã.

Tranh chấp liên quan đến đất đai là loại tranh chấp phổ biến, cũng như khá phức tạp bởi liên quan trực tiếp đến quyền, nghĩa vụ của người sử dụng đất. Thực tế, nhiều trường hợp, khi phát sinh tranh chấp, người dân làm đơn kiện ra tòa, tuy nhiên bị trả lại đơn vì chưa đủ điều kiện khởi kiện. Một trong số những lý do là chưa thông qua bước hòa giải tại UBND cấp xã.

Để thực hiện đúng các thủ tục và tiết kiệm được thời gian thì người có tranh chấp cần lưu ý một số quy định khi khởi kiện.

Khởi kiện tranh chấp đất đai, có bắt buộc hòa giải trước tại UBND xã? ảnh 1

Không phải tất cả các trường hợp tranh chấp đất đai bắt buộc phải qua bước hòa giải ở cấp xã. Ảnh minh họa: PLO

Theo hướng dẫn tại Điều 3 Nghị quyết 04/2017 của Hội đồng thẩm phán TAND Tối cao, đối với tranh chấp ai là người có quyền sử dụng đất mà chưa được hòa giải tại Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi có đất tranh chấp theo quy định tại Điều 202 Luật đất đai năm 2013 thì được xác định là chưa có đủ điều kiện khởi kiện quy định tại điểm b khoản 1 Điều 192 Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015.

Đối với tranh chấp khác liên quan đến quyền sử dụng đất như: tranh chấp về giao dịch liên quan đến quyền sử dụng đất, tranh chấp về thừa kế quyền sử dụng đất, chia tài sản chung của vợ chồng là quyền sử dụng đất,… thì thủ tục hòa giải tại Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi có đất tranh chấp không phải là điều kiện khởi kiện vụ án.

Như vậy, nếu tranh chấp xem ai là người có quyền sử dụng đất (mảnh đất thuộc về ai) thì trước khi khởi kiện bắt buộc phải thông qua bước đã hòa giải ở UBND cấp xã nhưng không thành. Khi đó, mới có đủ điều kiện khởi kiện.

Viết bình luận

<