GIA HẠN GIẤY PHÉP THÀNH LẬP CHI NHÁNH CỦA CÔNG TY NƯỚC NGOÀI

GIA HẠN GIẤY PHÉP THÀNH LẬP CHI NHÁNH CỦA CÔNG TY NƯỚC NGOÀI

73

1. Cơ sở pháp lý

– Nghị định 07/2016/NĐ-CP quy định chi tiết Luật Thương mại về Văn phòng đại diện, Chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam.

– Thông tư 11/2016/TT-BCT quy định biểu mẫu thực hiện nghị định số 07/2016/NĐ-CP ngày 25 tháng 01 năm 2016 của chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về Văn phòng đại diện, Chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam.

2. Điều kiện cần và đủ để gia hạn Giấy phép thành lập Chi nhánh của công ty nước ngoài

Theo quy định của pháp luật Việt Nam, Giấy phép thành lập Chi nhánh của thương nhân nước ngoài có thời hạn tối đa là 05 năm, như vậy, khi hết thời hạn, doanh nghiệp muốn tiếp tục kinh doanh phải tiến hành gia hạn. Điều kiện để được phép gia hạn giấy phép thành lập Chi nhánh được quy định như sau:

 

Căn cứ Điều 21 Nghị định 07/2016/NĐ-CP:

“Thương nhân nước ngoài được gia hạn Giấy phép thành lập Chi nhánh khi hết thời hạn quy định trong Giấy phép, trừ trường hợp có hành vi vi phạm thuộc các trường hợp bị thu hồi Giấy phép thành lập Chi nhánh theo quy định tại Điều 44 Nghị định này.”

Điều 44 Nghị định 07/2016/NĐ-CP quy định các trường hợp bị thu hồi giấy phép: 

“1. Không hoạt động trong 01 năm và không phát sinh các giao dịch với Cơ quan cấp giấy phép.
2. Không báo cáo về hoạt động của Chi nhánh trong 02 năm liên tiếp.
3. Không gửi báo cáo theo quy định tại Khoản 2 Điều 32 Nghị định này (Chi nhánh có nghĩa vụ báo cáo, cung cấp tài liệu hoặc giải trình những vấn đề có liên quan đến hoạt động của mình theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền) tới Cơ quan cấp Giấy phép trong thời hạn 06 tháng, kể từ ngày hết hạn gửi báo cáo hoặc có yêu cầu bằng văn bản.
4. Trường hợp khác theo quy định pháp luật.” 

Như vậy, nếu có mong muốn được tiếp tục kinh doanh và không rơi vào trường hợp bị thu hồi giấy phép nêu trên thì công ty nước ngoài được gia hạn Giấy phép thành lập Chi nhánh khi hết thời hạn.

3. Trình tự, thủ tục gia hạn Giấy phép thành lập chi nhánh của công ty nước ngoài

3.1. Hồ sơ gia hạn Giấy phép thành lập chi nhánh của công ty nước ngoài

Doanh nghiệp có nhu cầu gia hạn Giấy phép nộp 01 bộ hồ sơ đến Cơ quan cấp Giấy phép trong thời hạn ít nhất 30 ngày  trước khi Giấy phép hết hạn.

Hồ sơ bao gồm:

– Đơn đề nghị gia hạn Giấy phép thành lập Chi nhánh (Mẫu MĐ-8).
– Bản sao Giấy đăng ký kinh doanh của công ty nước ngoài.
– Bản sao báo cáo tài chính có kiểm toán trong năm tài chính gần nhất.
– Bản sao Giấy phép thành lập Chi nhánh đã được cấp.

Lưu ý:

– Giấy đăng ký kinh doanh của công ty nước ngoài: Phải được dịch ra tiếng Việt và được cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự của Việt Nam ở nước ngoài chứng nhận hoặc hợp pháp hoá lãnh sự.
– Báo cáo tài chính có kiểm toán trong năm tài chính gần nhất: Phải dịch ra tiếng Việt và chứng thực.

3.2. Thẩm quyền gia hạn Giấy phép

Căn cứ Điều 6 Nghị định 07/2016/NĐ-CP, Bộ Công Thương thực hiện việc cấp, cấp lại, điều chỉnh, gia hạn, thu hồi Giấy phép thành lập Chi nhánh.

3.3. Phương thức nộp hồ sơ:

– Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện tại Cơ quan cấp Giấy phép.
– Nộp trực tuyến (nếu đủ điều kiện áp dụng) đến Cơ quan cấp Giấy phép.

3.4. Thời hạn giải quyết

05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Cơ quan cấp Giấy phép gia hạn Giấy phép thành lập Giấy phép thành lập Chi nhánh.

 

Trên đây là nội dung bài viết của Luật Công Bình về vấn đề gia hạn Giấy phép thành lập Chi nhánh của công ty nước ngoài. Trường hợp Quý khách hàng có nội dung nào nhầm lẫn, thắc mắc hoặc có nhu cầu sử dụng dịch vụ lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi.

Trân trọng!

 

Luật sư Lê Quang Vũ
BTV: Nguyễn Ngọc Như Ý
Công ty Luật TNHH MTV Công Bình
Số 21/2 Đường 14A, phường Tân Thuận Tây, Quận 7, TPHCM
Điện thoại: 096 567 3939 – 0913 663344
Email: luatcongbinh@luatcongbinh.vn

 

Viết bình luận

<