Có thể chuyển nhượng nhà đất đã được lập di chúc được hay không?

Có thể chuyển nhượng nhà đất đã được lập di chúc được hay không?

132

Di chúc là sự thể hiện ý chí của một người, nhằm chuyển tài sản của mình cho người khác sau khi chết. Di chúc hợp pháp là di chúc đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật. Nhà đất đã lập di chúc là phần quyền sở hữu nhà cửa, quyền sử dụng đất đai đã được định đoạt sẽ chuyển cho người khác khi người lập di chúc chết đi.    

Tuy nhiên, theo căn cứ tại Điều 640 Bộ luật dân sự 2015, trong trường hợp người lập di chúc vẫn còn minh mẫn, sáng suốt và không chịu sự đe doa, lừa dối cưỡng ép nào thì vẫn có thể thay đổi, bổ sung hoặc hủy bỏ di chúc đã lập bất kỳ lúc nào. Di chúc hợp pháp sẽ có hiệu lực vào thời điểm mở thừa kế, thường là thời điểm sau khi người lập di chúc đã chết. Khi người lập di chúc tiến hành sửa đổi di chúc thì di chúc mới sẽ có giá trị thay thế.

Vì thế, việc nhà đất đã được lập di chúc một cách hợp pháp thì người lập di chúc vẫn có thể chuyển nhượng phần tài sản đó, nhưng sau đó người lập di chúc phải thực hiện thủ tục sửa đổi hoặc hủy bỏ nội dung di chúc.

Việc sửa đổi, hủy bỏ nội dung cũng phải được thực hiện tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền hoặc được thể hiện dưới các dạng di chúc hợp pháp khác. Trong trường hợp việc sử đổi, hủy bỏ không được thực hiện một cách hợp lệ thì di chúc cũ vẫn sẽ có hiệu lực.

Trên đây là nội dung bài viết của Luật Công Bình về vấn đề nhà đất đã được lập di chúc có thể chuyển nhượng được hay không. Trường hợp Quý khách hàng có nội dung nào nhầm lẫn hoặc thắc mắc cần giải đáp, vui lòng liên hệ cho chúng tôi.

Xin cảm ơn!

Luật sư Lê Quang Vũ

Biên tập: Thanh Thủy

Công ty Luật TNHH MTV Công Bình

Số 21/2 Đường 14A, phường Tân Thuận Tây, Quận 7, TPHCM

Điện thoại: 08 6622 3939

Email: luatcongbinh@luatcongbinh.vn

Viết bình luận

<