MỘT SỐ LƯU Ý KHI SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐƠN ĐĂNG KÝ NHÃN HIỆU

MỘT SỐ LƯU Ý KHI SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐƠN ĐĂNG KÝ NHÃN HIỆU

58

Do nhu cầu thực tế trong kinh doanh, Quý Khách hàng có thể thay đổi về tên (đối với Doanh nghiệp), địa chỉ, tên chủ đơn,…trong thời gian nộp hồ sơ đăng ký nhãn hiệu. Lúc này, sửa đổi, bổ sung đơn đăng ký nhãn hiệu là thủ tục để tiến hành thay đổi các vấn đề trên.

Quá trình xem xét và đánh giá đơn đăng ký nhãn hiệu theo đúng các quy định của pháp luật về sở hữu trí tuệ bao gồm 02 (hai) giai đoạn chính: thứ nhất đó là thẩm định về hình thức và thứ hai là thẩm định về nội dung của nhãn hiệu. Tổng thời gian để giải quyết một đơn đăng ký nhãn hiệu từ thời điểm nộp đơn cho đến thời điểm nhận được văn bằng bảo hộ mất rất nhiều thời gian, trung bình thì từ khoảng 14 đến 24 tháng (khoảng hơn 01 năm) hoặc thậm chí có thể kéo dài hơn. Trong suốt quá trình chờ đăng ký và xem xét được duyệt đơn thì không thể tránh khỏi thiếu sót, những sự thay đổi điều chỉnh về nội dung như là tên chủ đơn, địa chỉ, nội dung đơn,…và các vấn đề khác liên quan đến đơn đăng ký. Chính vì vậy, nhằm để cho Quý Khách hàng và các bạn đọc giả khác nắm bắt được thông tin chung và các quy định của pháp luật về sở hữu trí tuệ liên quan đến vấn đề này, Công Luật TNHH MTV Công Bình sẽ gửi đến các bạn đọc một vài các quy định pháp luật về sửa đổi, bổ sung đơn đăng ký nhãn hiệu.

CƠ SỞ PHÁP LÝ

  1. Luật Sở hữu trí tuệ 2005, được sửa đổi bổ sung năm 2009;
  2. Thông tư 01/2007/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành ngày 14 tháng 02 năm 2007 hướng dẫn thi hành Nghị định số 103/2006/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp (Thông tư 01);
  3. Thông tư 16/2016/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành ngày 30 tháng 6 năm 2016 sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư số 01/2007/TT-BKHCN ngày tháng 14 tháng 02 năm 2007 Hướng dẫn thi hành Nghị định số 103/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp, được sửa đổi bổ sung theo thông tư số 13/2010/TT-BKHCN ngày 30 tháng 7 năm 2010, thông tư số 18/2011/TT-BKHCN ngày 22 tháng 7 năm 2011 và thông tư số 05/2013/TT-BKHCN ngày 20 tháng 02 năm 2013. (Thông tư 16)

NỘI DUNG TƯ VẤN

  1. Thời điểm sửa đổi, bổ sung đơn đăng ký nhãn hiệu.

Trước khi Cục Sở hữu trí tuệ ra quyết định từ chối chấp nhận đơn, quyết định từ chối cấp văn bằng bảo hộ hoặc quyết định cấp văn bằng bảo hộ, người nộp đơn có thể chủ động hoặc theo yêu cầu của Cục Sở hữu trí tuệ sửa đổi, bổ sung các tài liệu đơn.

  1. Nội dung sửa chữa đơn đăng ký

Người nộp đơn có thể yêu cầu sửa chữa sai sót về tên, địa chỉ của người nộp đơn, tên, quốc tịch của tác giả sáng chế, thiết kế bố trí, kiểu dáng công nghiệp.

Lưu ý: Việc sửa đổi, bổ sung đơn không được mở rộng phạm vi (khối lượng) bảo hộ đã bộc lộ trong bản mô tả đối với đơn đăng ký sáng chế, trong bản mô tả và bộ ảnh chụp/bản vẽ đối với đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp, trong mẫu nhãn hiệu và danh mục hàng hóa, dịch vụ đối với đơn đăng ký nhãn hiệu và không được làm thay đổi bản chất của đối tượng nêu trong đơn. Nếu việc sửa đổi làm mở rộng phạm vi (khối lượng) bảo hộ hoặc làm thay đổi bản chất đối tượng thì không được chấp nhận, người nộp đơn phải nộp đơn mới và mọi thủ tục được tiến hành lại từ đầu.

  1. Hồ sơ sửa đổi, bổ sung đơn đăng ký

– Mọi yêu cầu sửa đổi, bổ sung phải được làm thành văn bản theo Mẫu 01-SĐĐ quy định tại Phụ lục B của Thông tư 16. Có thể yêu cầu sửa đổi với cùng một nội dung liên quan đến nhiều đơn, với điều kiện người yêu cầu phải nộp phí thẩm định yêu cầu sửa đổi đơn theo số lượng đơn tương ứng;

– Đối với yêu cầu sửa đổi, bổ sung các tài liệu sau đây, người nộp đơn phải nộp bản tài liệu tương ứng đã được sửa đổi, bổ sung kèm theo bản thuyết minh chi tiết nội dung sửa đổi, bổ sung so với bản tài liệu ban đầu đã nộp:

(i) Bản mô tả, bản tóm tắt sáng chế đối với đơn đăng ký sáng chế;

(ii) 04 bộ ảnh chụp hoặc bộ bản vẽ, bản mô tả mạch tích hợp sản xuất theo thiết kế bố trí đối với đơn đăng ký thiết kế bố trí;

(iii) 04 bộ bản vẽ hoặc 04 bộ ảnh chụp, bản mô tả đối với đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp;

(iv) 05 mẫu nhãn hiệu, danh mục hàng hóa, dịch vụ mang nhãn hiệu đối với đơn đăng ký nhãn hiệu;

(v) Bản mô tả tính chất, chất lượng, danh tiếng của sản phẩm, bản đồ khu vực địa lý tương ứng với chỉ dẫn địa lý đối với đơn đăng ký chỉ dẫn địa lý.

– Giấy ủy quyền cho bên thứ ba thay mặt chủ đơn tiến hành các thủ tục sửa đổi, bổ sung đơn đăng ký.

  1. Một số lưu ý

Yêu cầu sửa đổi đơn được nộp sau khi có thông báo dự định cấp văn bằng bảo hộ thuộc các trường hợp dưới đây thì đơn phải được thẩm định lại:

(i) Sửa đổi thông tin liên quan đến bản chất của đối tượng nêu trong đơn: bản mô tả sáng chế; bản mô tả, bộ ảnh chụp/bản vẽ kiểu dáng công nghiệp; mẫu nhãn hiệu, danh mục hàng hóa, dịch vụ mang nhãn hiệu, quy chế sử dụng nhãn hiệu tập thể, quy chế sử dụng nhãn hiệu chứng nhận; bản mô tả tính chất, chất lượng, danh tiếng của sản phẩm mang chỉ dẫn địa lý, khu vực địa lý tương ứng với chỉ dẫn địa lý;

(ii) Thay đổi chủ đơn nhãn hiệu.

DỊCH VỤ CỦA LUẬT CÔNG BÌNH CUNG CẤP VỀ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐƠN ĐĂNG KÝ NHÃN HIỆU

Luật Công Bình sẽ soạn và nộp hồ sơ sửa đổi, bổ sung đơn đăng ký nhãn hiệu tại Cục sở hữu trí tuệ ngay sau khi nhận được các thông tin cần thiết do Quý khách hàng cung cấp.

Trong quá trình theo dõi sửa đổi, bổ sung đơn đăng ký nhãn hiệu, Luật Công Bình sẽ trực tiếp trao đổi với Cục sở hữu trí tuệ về các vấn đề phát sinh nếu có trong quá trình xử lý đơn đăng ký nhãn hiệu.

Quý Khách sẽ nhận được thông báo từ Luật Công Bình về tình trạng đơn đăng ký nhãn hiệu để quản lý, kiểm soát và phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh.

Luật Công Bình tiếp nhận Thông báo/ Quyết định ghi nhận sửa đổi, bổ sung đơn đăng ký nhãn hiệu từ Cục sở hữu trí tuệ và bàn giao lại cho Quý Khách.

 

Trên đây là nội dung bài viết của Luật Công Bình về vấn đề một số lưu ý khi sửa đổi, bổ sung đơn đăng ký nhãn hiệu.

Trường hợp Quý khách hàng có nội dung nào nhầm lẫn hoặc thắc mắc cần giải đáp, vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi.

Xin cảm ơn!

 

Luật sư Lê Quang Vũ

BTV: Hà Văn Tiến Anh

Công ty Luật TNHH MTV Công Bình

Số 21/2 Đường 14A, phường Tân Thuận Tây, Quận 7, TPHCM

Điện thoại: 08 6622 3939

Email: luatcongbinh@luatcongbinh.vn

Viết bình luận

<