CÓ PHẢI HỎI BỊ CAN ĐỒNG Ý CHO LUẬT SƯ BÀO CHỮA KHÔNG?

CÓ PHẢI HỎI BỊ CAN ĐỒNG Ý CHO LUẬT SƯ BÀO CHỮA KHÔNG?

36

Câu hỏi:

Bà Trần Thị D – mẹ của bị can Nguyễn Tường V bị bắt về tội Cố ý gây thương tích, đang bị tạm giam. Trong quá trình điều tra, bà D có đến nhờ luật sư bào chữa cho V. Vậy, Điều tra viên có bắt buộc phải hỏi bị can đồng ý luật sư bào chữa trước khi ra Thông báo người bào chữa cho Luật sư không? Thời hạn cấp Thông báo người bào chữa là bao lâu? Hãy cùng công ty Luật Công Bình giải đáp thắc mắc về vấn đề này trong bài viết dưới đây:

Trả lời:

Thứ nhất, Điều tra viên có bắt buộc phải hỏi bị can đồng ý luật sư bào chữa trước khi ra Thông báo người bào chữa cho Luật sư không?

Căn cứ theo Điều 4 Thông tư 46/2019/TT-BCA:

“1. Cơ quan điều tra đang thụ lý vụ án, Nhà tạm giữ, Trại tạm giam đang quản lý người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp, người bị bắt, người bị tạm giữ, bị can đang bị tạm giam có trách nhiệm tiếp nhận đơn yêu cầu nhờ người bào chữa của người đại diện hoặc người thân thích của người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp, người bị bắt, người bị tạm giữ, bị can đang bị tạm giam kèm theo giấy tờ chứng minh mối quan hệ của họ với người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp, người bị bắt, người bị tạm giữ, bị can đang bị tạm giam. Việc tiếp nhận đơn được thực hiện tại nơi tổ chức trực ban hình sự của Cơ quan điều tra hoặc nơi trực ban của Nhà tạm giữ, Trại tạm giam. Ngay sau khi nhận được đơn yêu cầu người bào chữa của người đại diện hoặc người thân thích của người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp, người bị bắt, người bị tạm giữ, bị can đang bị tạm giam, Cơ quan điều tra, Nhà tạm giữ, Trại tạm giam có trách nhiệm đóng dấu văn bản đến, ghi rõ giờ, ngày, tháng, năm nhận và phải thông báo ngay cho người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp, người bị bắt, người bị tạm giữ, bị can đang bị tạm giam để họ có ý kiến về việc nhờ người bào chữa.

2. Sau khi nhận được thông báo về việc nhờ người bào chữa, nếu người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp, người bị bắt, người bị tạm giữ, bị can đang bị tạm giam đồng ý nhờ người bào chữa thì thực hiện theo quy định tại Điều 3 Thông tư này. Trường hợp họ từ chối nhờ người bào chữa thì cơ quan đang quản lý người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp, người bị bắt, người bị tạm giữ, bị can đang bị tạm giam lập biên bản về việc từ chối và xử lý như sau:

Trong thời hạn không quá 24 giờ kể từ khi lập biên bản, Cơ quan điều tra, Nhà tạm giữ, Trại tạm giam có trách nhiệm thông báo kèm theo biên bản cho người bào chữa, người đại diện hoặc người thân thích của người bị tạm giữ, bị can đang bị tạm giam, Cơ quan điều tra đang thụ lý vụ án biết (trong trường hợp Nhà tạm giữ, trại tạm giam lập biên bản). Điều tra viên hoặc Cán bộ điều tra có trách nhiệm thống nhất về thời gian với người bào chữa để trực tiếp gặp người bị tạm giữ, bị can đang bị tạm giam, xác nhận việc từ chối và phải lập biên bản.”

Đối chiếu quy định trên, điều tra viên bắt buộc phải hỏi bị can có đồng ý luật sư bào chữa hay không trước khi ra Thông báo người bào chữa cho luật sư.

Thứ hai, thời hạn cấp Thông báo người bào chữa?

Căn cứ theo quy định tại khoản 4 Điều 78 Bộ luật tố tụng hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung 2017) và khoản 2 Điều 6 Thông tư 46/2019/TT-BCA:

Trong thời hạn 24 giờ kể từ khi nhận đủ giấy tờ quy định tại khoản 2 hoặc khoản 3 Điều 78 Bộ luật tố tụng hình sự 2015, cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng phải kiểm tra giấy tờ và thấy không thuộc trường hợp từ chối việc đăng ký bào chữa quy định tại khoản 5 Điều 78 Bộ luật tố tụng hình sự 2015 thì vào sổ đăng ký bào chữa, gửi ngay văn bản thông báo người bào chữa cho người đăng ký bào chữa, cơ sở giam giữ và lưu giấy tờ liên quan đến việc đăng ký bào chữa vào hồ sơ vụ án; nếu xét thấy không đủ điều kiện thì từ chối việc đăng ký bào chữa và phải nêu rõ lý do bằng văn bản.”

Như vậy, Thông báo người bào chữa phải được gửi cho luật sư trong thời hạn 24 giờ kể từ khi nhận đủ giấy tờ đăng ký bào chữa của luật sư và khi không thuộc trường hợp từ chối việc đăng ký bào chữa.

Trên đây là nội dung tư vấn của Luật Công Bình về việc hỏi bị can đồng ý luật sư bào chữa trước khi ra Thông báo người bào chữa cho Luật sư, thời hạn cấp Thông báo người bào chữa. Trường hợp bạn còn thắc mắc cần giải đáp hoặc có nhu cầu dịch vụ pháp lý, vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi để được tư vấn.

Trân trọng!

Công ty Luật TNHH MTV Công Bình

Số 21/2 Đường 14A, P.Tân Thuận Tây, Quận 7, TP.HCM

Liên hệ qua điện thoại: 096 567 3939 – 0913 663344

Liên hệ qua Email: luatcongbinh@luatcongbinh.vn

Viết bình luận

<