CÁC LOẠI THU NHẬP NÀO PHẢI KHẤU TRỪ THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN?

CÁC LOẠI THU NHẬP NÀO PHẢI KHẤU TRỪ THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN?

40

Câu hỏi: Anh H ở TP.HCM hỏi:

Kính chào Luật sư! Tôi muốn hỏi các loại thu nhập nào phải khấu trừ thuế thu nhập cá nhân?

Trả lời:

Chào bạn, với thắc mắc của bạn, Luật Công Bình xin đưa ra một số ý kiến tư vấn sau:

Thứ nhất, khấu trừ thuế là gì?

Theo khoản 1 Điều 28 Nghị định 65/2013/NĐ-CP ngày 27/6/2013:

Khấu trừ thuế là việc tổ chức, cá nhân trả thu nhập thực hiện tính trừ số thuế phải nộp vào thu nhập của người nộp thuế trước khi trả thu nhập.

Thứ hai, các loại thu nhập phải khấu trừ thuế thu nhập cá nhân

Theo khoản 2 Điều 28 Nghị định 65/2013/NĐ-CP ngày 27/6/2013, khoản 1 Điều 25 Thông tư 111/2013/TT-BTC được sửa đổi bởi Điều 20 Thông tư 92/2015/TT-BTC, các loại thu nhập phải khấu trừ thuế gồm:

– Thu nhập của cá nhân không cư trú, bao gồm cả trường hợp không hiện diện tại Việt Nam;

– Thu nhập từ tiền lương, tiền công;

– Thu nhập của cá nhân từ hoạt động đại lý bảo hiểm, đại lý xổ số, bán hàng đa cấp; thu nhập từ hoạt động cho doanh nghiệp, tổ chức kinh tế thuê tài sản;

– Thu nhập từ đầu tư vốn;

– Thu nhập từ chuyển nhượng vốn của cá nhân không cư trú;

– Chuyển nhượng chứng khoán:

+ Chứng khoán giao dịch trên Sở Giao dịch chứng khoán;

+ Chứng khoán chuyển nhượng không qua hệ thống giao dịch trên Sở Giao dịch chứng khoán.

– Thu nhập từ trúng thưởng;

– Thu nhập từ bản quyền, nhượng quyền thương mại;

– Khấu trừ thuế đối với một số trường hợp khác:

+ Các tổ chức, cá nhân trả tiền công, tiền thù lao, tiền chi khác cho cá nhân cư trú không ký hợp đồng lao động (theo hướng dẫn tại điểm c, d, khoản 2, Điều 2 Thông tư Thông tư 111/2013/TT-BTC) hoặc ký hợp đồng lao động dưới ba (03) tháng có tổng mức trả thu nhập từ hai triệu (2.000.000) đồng/lần trở lên thì phải khấu trừ thuế theo mức 10% trên thu nhập trước khi trả cho cá nhân.

+ Trường hợp cá nhân chỉ có duy nhất thu nhập thuộc đối tượng phải khấu trừ thuế theo tỷ lệ nêu trên nhưng ước tính tổng mức thu nhập chịu thuế của cá nhân sau khi trừ gia cảnh chưa đến mức phải nộp thuế thì cá nhân có thu nhập làm cam kết (theo mẫu ban hành kèm theo văn bản hướng dẫn về quản lý thuế) gửi tổ chức trả thu nhập để tổ chức trả thu nhập làm căn cứ tạm thời chưa khấu trừ thuế thu nhập cá nhân.

* Lưu ý:

Theo Điều 29 Nghị định 65/2013/NĐ-CP ngày 27/6/2013, các trường hợp sau không thực hiện khấu trừ thuế:

– Thu nhập từ kinh doanh của cá nhân cư trú;

– Thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản;

– Thu nhập từ chuyển nhượng vốn góp của cá nhân cư trú;

– Thu nhập từ nhận thừa kế, quà tặng của cá nhân.

Trên đây là nội dung tư vấn của Luật Công Bình về các loại thu nhập phải khấu trừ thuế thu nhập cá nhân. Trường hợp bạn còn thắc mắc cần giải đáp hoặc có nhu cầu dịch vụ pháp lý, vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi để được tư vấn.

Trân trọng!

Công ty Luật TNHH MTV Công Bình

Số 21/2 Đường 14A, P.Tân Thuận Tây, Quận 7, TP.HCM

Liên hệ qua điện thoại: 096 567 3939 – 0913 663344

Liên hệ qua Email: luatcongbinh@luatcongbinh.vn

Viết bình luận

<